Compañía: Orienta Agenzia per il Lavoro

Industria: Restauración

Descripción de la compañía

Orienta Agenzia per il Lavoro és una empresa de treballadors de serveis de consultoria i oferiment de feina. Ofereixen serveis exclusius de selecció de personal, gestió de contractes de treball, assessorament contable i fiscal, així com classificació i indexació professional. Orienta treballa en estreita col·laboració amb els organismes de treballadors i feina de tots els àmbits internacionals per garantir que els empleats de totes les empreses tenen els millors llocs de treball possibles. Els treballadors reben l’assessorament, els avenços i les oportunitats necessàries per ajudar-los a aconseguir les seves metes professionals. La missió d’Orienta és proporcionar als treballadors els avenços educatius i els serveis necessaris per aconseguir els seus objectius professionals.

Más vacantes en Orienta Agenzia per il Lavoro