Compañía: PPG

Descripción de la compañía

PPG és una companyia líder mundial en produir, desenvolupar i comercialitzar productes d’alta qualitat per a la pintura, la protecció i el manteniment d’obres d’art, la construcció i la indústria. Fundat a 1883, seguim sent innovadors dia a dia i innovadors en el desenvolupament de productes per satisfer els canvis cada vegada més ràpids de les necessitats dels nostres clients. Les nostres solucions de pintura creativa, colors personalitzats, la tecnologia d’acabat i els renderings d’alta qualitat són desconeguts en el camp de la decoració d’interiors. PPG, amb la seva unitat empresarial global, es compromet a donar resposta a les necessitats de clients satisfets.

PPG es una compañía líder mundial en la producción, desarrollo y comercialización de productos de alta calidad para la pintura, protección y mantenimiento de obras de arte, construcción e industria. Fundado en 1883, seguimos siendo innovadores día a día e innovadores en el desarrollo de productos para satisfacer los cambios cada vez más rápidos de las necesidades de nuestros clientes. Nuestras soluciones de pinturas creativas, colores personalizados, tecnología de acabado y renderings de alta calidad son inigualables en el campo de la decoración de interiores. PPG, con su unidad empresarial global, se compromete a responder a las necesidades de los clientes satisfechos.

Más vacantes en PPG